80.420.000,00 zł!!

80.420.000,00 złotych tyle wynosi zadłużenie Oświęcimia według stanu na 1 czerwca 2020 roku. W związku z tym Pan Prezydent Dobry Gospodarz wraz z radnymi #POdlaOświęcimia zadłużyli każdego z nas, mieszkańca Oświęcimia, na kwotę 2116,04 złotych.

Żyjemy na kredyt? I ciągle go powiększamy? Ekipa PO być może zostawi Oświęcim murowany, ale mocno zadłużony. Czy tego chcemy? Czy chcemy tylko efektownego zarządzania miastem, a nie efektywnego? Co zostawimy przyszłym pokoleniom? Betonowe parki, drogie miejskie toalety, Cafe Rynek (Cafe Dąbrowskiego), pusty Park&Ride, kosztowny basen bez otwartego kąpieliska, niewykorzystaną halę sportową, drogie śmieci, drogą wodę i kanalizację i długi?

Autor: Jakub Przewoźnik