Trawomat w Oświęcimiu?!?

W naszym mieście stanął pierwszy tzw. “trawomat”. Można w nim kupić susz konopi. Nie będę reklamował tego urządzenia. Nie będę opisywał gdzie on funkcjonuje. Zdjęcie dostępnego produktu poniżej:

Prezydent Miasta Oświęcim w temacie nie zrobił prawie nic. W odpowiedzi na jedną z interpelacji stwierdził, że sprawą zajmuje się Policja i… tyle. Ale przecież Pan Prezydent Dobry Gospodarz ma też możliwości innych form działania, ale… cóż. Magistrat szybko odpuścił nowy problem, który pojawił się w Oświęcimiu.

W związku z brakiem stanowczego działania ze strony gospodarza naszego miasta zwróciłem się o pomoc do posła Rafała Bochenka, który reprezentuje Ziemię Oświęcimską w Sejmie RP. Poseł w szybkim tempie skierował interpelacją do ministrów – spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzonej na szeroką skalę komercyjnej dystrybucji suszu marihuany w tzw. trawomatach. Poniżej cała jej treść:

“Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu RP, zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań związanych z zahamowaniem lokowania samoobsługowych automatów, w których można kupić ziele konopi.
W ostatnim czasie w Polsce uruchomiono i nadal są uruchamiane automaty samoobsługowe, w których można kupić bez jakichkolwiek ograniczeń ziele konopi. Takie automaty montowane są najczęściej w miejscach dużego ruchu pieszego (np. supermarketach czy galeriach handlowych). Bardzo łatwy dostęp do ziela konopi niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży. Ma także negatywne konsekwencje społeczne.
W tej sprawie zwrócili się również mieszkańcy oraz radni Oświęcimia, których reprezentuję w Sejmie RP. Nie jest dopuszczalne, aby dostęp do konopi dla mieszkańców, w szczególności tych małoletnich był niczym nieograniczony. W bardzo prosty sposób także dziecko może zakupić bez żadnej kontroli tę niebezpieczną substancję w przysklepowym trawomacie.
Bardzo proszę o odniesienie się do zaistniałej sytuacji, a także o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy taka forma sprzedaży suszu konopi jest zgodna z prawem? Jeżeli tak , to w jaki sposób wygląda kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną w tym obszarze?
2. Czy w skali państwa prowadzona jest ewidencja tego typu działalności? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jaka jest skala wyżej wymienionej działalności?
3. Czy planowane są zmiany w prawie związane ograniczeniem sprzedaży suszu konopi w automatach?
Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to pilny temat proszę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z dystrybucji suszu z marihuany na szeroka skalę. Z wyrazami szacunku Rafał Bochenek Poseł na Sejm RP”.

Czekamy na odpowiedź.

Autor: Jakub Przewoźnik