2,17 zł brutto za odbiór ścieków

Aby dowiedzieć się jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Miasta Oświęcimia i Gminy Oświęcim musiałem złożyć do prezydenta Miasta Oświęcim, aż dwie interpelacje. W odpowiedzi na pierwszą interpelację nie znalazłem odpowiedzi na zadane dwa proste i oczywiste pytania. Dziś wreszcie dowiedziałem się, że cena jednostkowa oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków kosztuje 2,17 zł brutto – zarówno z terenu Miasta jak i Gminy.

Dla porównania finalnie mieszkańcy Gminy Oświęcim płacą 13,86 zł na ścieki, a Miasta Oświęcim 6,13 zł.

Tylko tyle. Nie będę komentował. Pozostawiam temat do przemyśleń.

Autor: Jakub Przewoźnik