Czy dbamy o historię naszego miasta?

“Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom, na miarę naszych marzeń dom” śpiewała już w 1982 roku Izabela Trojanowska. Też się cieszę, że naszym Oświęcimiu powstają “nowe domy”, ale…

Skontaktowali się ze mną miłośnicy historii naszego Grodu nad Sołą, którzy są równocześnie mieszkańcami Starego Miasta. Zostałem poproszony o zapytanie władz miasta, czy nowa inwestycja posiada odpowiednie badania archeologiczne. Wcale się temu nie dziwię. Przecież inwestycja prowadzona jest w rejonie zamku piastowskiego, który powstał prawdopodobnie już w pierwszym okresie państwowości polskiej. Jest to zatem najstarsza część naszego miasta – w związku z tym te niepokoje mieszkańców. Poniżej cała treść mojej interpelacji do pan prezydenta:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie prac ziemnych w rejonie ul. Berka Joselewicza i Bulwarów. W ostatnim czasie w okolicach ul. Berka Joselewicza i Bulwarów rozpoczęły się roboty ziemno-budowlane. Teren ten to obszar historyczny naszego miasta. W imieniu zaniepokojonych mieszkańców Starego Miasta oraz miłośników historii miasta pytam Pana prezydenta i proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy wspomniany teren został przebadany archeologicznie? Jeśli tak, to
proszę o dołączenie do odpowiedzi opinii archeologicznej.
• Czy w trakcie trwających robót ziemnych zostały zidentyfikowane elementy archeologiczne?
• Czy trwająca inwestycja posiada ciągły nadzór archeologiczny? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik