Cena za odbiór ścieków… Zapytajmy ponownie.

Dziś skierowałem do Pana prezydenta Oświęcimia ponowną interpelację w sprawie ceny za odbiór ścieków. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam ponowną interpelację w sprawie cen odbioru ścieków.
Składając poprzednią interpelację w dniu 27 sierpnia 2020 roku miałem ogromną nadzieję, że otrzymam rzeczową i wyczerpującą odpowiedź na zadane dwa proste i oczywiste pytania. Niestety uzyskana jakże ambitna i obszerna w swoim rozmiarze odpowiedź – mnie nie satysfakcjonuje. Traktuję ją jak odpowiedź nie na temat.
Pragnę dodać, że interpelację składałem na prośbę mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim, licząc że będę mógł im udzielić rzetelnej i wiarygodnej informacji. Jednak tak się nie stało.
W związku z powyższym proszę ponownie o odpowiedź na następujące pytania:
• Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Miasta Oświęcimia?
• Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Gminy Oświęcim? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik