Radny pyta o ścieki, prezydent opowiada o… nie wiadomo czym.

Czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważne. Według mnie, umiejętność ta przydaje się w szkole, studiach, ale także w pracy i życiu codziennym. Sprawne interpretowanie tekstów pisanych pozwala odkryć i zrozumieć znaczenie, sens słów, zdań, fragmentów i całego artykułu, opowiadania, sprawozdania czy dokumentu. Czytanie bez zrozumienia utrudnia życie i powoduje, że staje się ono trudne i nudne. Przecież aby zrozumieć to, co się czyta, należy zestawić poszczególne słowa, poszukać ich sensu, a następnie ująć je w struktury myślowe. To skomplikowany proces i jak… widzę to od kliku lat proces, którego nie można się nauczyć. Jednak pedagodzy i psycholodzy uważają, że można się tego nauczyć. Ewidentnie Pan prezydent Miasta Oświęcim ma z tym ciągłe problemy…

W jednej z ostatnich interpelacji zadałem Dobremu Gospodarzowi dwa proste, banalne pytania, na które (moim zdaniem) należało odpowiedzieć dwoma kwotami. Dla przypomnienia pytania brzmiały: 1. Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Miasta Oświęcimia? 2. Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Gminy Oświęcim? Wiadomo, Pan prezydent mnie nie lubi, jestem z PiS, często go krytykuję, patrzę mu na ręce, piszę bloga, więc nie spodziewam się już zwrotów grzecznościowych w stylu “Szanowny Panie radny”, etc. Spodziewałem się po prostu suchej odpowiedz w stylu: ad. 1 – 2,10 zł netto za metr sześcienny ścieków z miasta, ad. 2 – 8,56 zł netto za metr sześcienny ścieków z gminy i… tyle lub aż tyle. Jednak otrzymana odpowiedź mnie zdumiała. Nie mogę uwierzyć w to co czytam. Panie prezydencie, zadałem dwa pytania o cenie ścieków i nic więcej, a dostałem elaborat na temat ceny wody, w którym nie ma odpowiedzi na moje pytania. Poniżej cała odpowiedź:

Czytając powyższy “wykład” na temat ceny wody od razu przychodzi mi do głowy powiedzenie “ja o niebie, ty o chlebie”. Nie będę oceniał TAKIEGO tratowania radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców naszego miasta.

Wniosek jest jeden – drużyna zarządzająca Miastem Oświęcim (#POdlaOświęcimia) nie potrafi czytać ze zrozumieniem. W związku z tym nie odpowiada na temat. Problem ten występuje od lat, a nawet z wydłużającym się okresem zasiadania Dobrego Gospodarza na fotelu na ul. Zaborskiej się pogłębia. Jak widać dorośli i wykształceni ludzie już chyba nie są w stanie nauczyć się czytać ze zrozumieniem.

Aby choć trochę wyeliminować ten problem polecam Panu prezydentowi: a) podczas czytania robić notatki na marginesie (hasła, wnioski, przemyślenia), b) wyłapywać najważniejsze informacje (podkreślać je ołówkiem), c) budować tzw. mapę myśli (graficzny schemat, który porządkuje informacje i ułatwia zapamiętanie treści), d) na koniec każdego zdania lub akapitu na spokojnie zastanawiać nad jego sensem.

A jeśli to nie pomoże, polecam głośne i wielokrotne czytanie moich interpelacji w gabinecie na ul. Zaborskiej 🙂

Miłego dnia!

Autor: Jakub Przewoźnik