Jak (nie)odpowiedzieć na cztery proste pytania?

Znam już doskonale problem. Pisałem już o nim wielokrotnie. W Urzędzie Miasta w Oświęcimiu występuje ciągły problem z tzw. czytaniem z rozumieniem. Jako radni pytamy o przysłowiowy chleb, a Pan prezydent odpowiada nam o niebie.

Zamiast odpowiedzieć nam na zadane pytania, Pan prezydent pisze “elaboraty” zupełnie nie na temat! Prezydent Miasta Oświęcim martwi się w udzielonej odpowiedzi (nie na temat) o domniemane łamanie zapisów konstytucji oraz o domniemany brak przestrzegania prawa. W związku z powyższym skierowaliśmy kolejną interpelację:

Czekamy z ogromną niecierpliwością na odpowiedź Dobrego Gospodarza Miasta Oświęcim. Ciekawe jest to, że najwybitniejszy znawca nauk wszelakich, magister wszechwiedzy, człowiek z wrodzonym taktem i kulturą ma problem z odpowiedzią na cztery proste pytania…

Autor: Jakub Przewoźnik