20 minut?

Dziś na sesji Rady Miasta złożyłem na ręce pana prezydenta Oświęcimia wniosek o zakup nowego komputera na potrzeby pracy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędy Miasta w Oświęcimiu. Poniżej treść mojego wniosku:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek o zakup nowego komputera dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich.

Od członków jednej z obwodowych komisji wyborczych w Oświęcimiu, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, uzyskałem informację, że komputer w którym prowadzona jest ewidencja ludności uruchamia się 20 minut. Członkowie wspomnianej obwodowej komisji wyborczej nie mogli się dowiedzieć, czy dana osoba powinna zostać dopisana do spisu wyborców, czy tez nie. W związku z tym wyborca oraz komisja wyborcza musieli poczekać ponad 20 minut, aż uruchomi się komputer w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Proszę zatem o zakup nowego, szybkiego komputera służącego do prowadzenia ewidencji ludności”.

Autor: Jakub Przewoźnik