Roman Dmowski zostanie patronem jednej z ulic na osiedlu Zasole w Oświęcimiu

8 lipca jako grupa radnych złożyliśmy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu. Poniżej treść wniosku:

Na wczorajszej sesji Rady Miasta odbyła się dyskusja, a następnie głosowanie w sprawie naszego projektu uchwały. Pomimo ogromnego sprzeciwu prezydenta Janusza Chwieruta oraz radnych klubu Platformy Obywatelskiej Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu powstającej ulicy w Oświęcimiu imienia Romana Dmowskiego.

10 radnych – ZA, 6 radnych – PRZECIW, 3 radnych – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Autor: Jakub Przewoźnik