103. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Jakub Przewoźnik, pomnik Jana Pawła II, Wadowice

Bez wkładu, myśli i nauczania Jana Pawła II nie byłoby dziś wolnej Polski oraz nie byłoby przemian ustrojowych prowadzących do demokracji w krajach związanych kiedyś z komunistycznym ZSRR. To m.in. dzięki św. Janowi Pawłowi II możemy dziś sprawować niezależne funkcje samorządowe.

Pamiętamy! Św. Janie Pawle II – módl się za nami!

Autor: Jakub Przewoźnik