Kolejny blok przy ul. Chopina?

W związku z licznymi pytaniami zaniepokojonych mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Chopina w Oświęcimiu na ostatniej sesji Rady Miasta poprosiłem prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy przeprowadzono konsultacje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu z Radą Osiedla Stare Miasto? Jeśli tak, to proszę o przekazanie kopii korespondencji pomiędzy Urzędem Miasta w Oświęcimiu, a Radą Osiedla Stare Miasto.
• Dlaczego nie zapytano mieszkańców ul. Chopina o ich opinię?
• Dlaczego dąży się do pogorszenia jakości życia mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Chopina poprzez wybudowanie kolejnego, wysokiego bloku?
• Czy po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Oświęcim ma zamiar sprzedać działki przy ul. Chopina graniczące bezpośrednio z nowym blokiem?
• Dlaczego po raz kolejny w naszym mieście dąży się do zlikwidowania zadrzewień i zakrzewień, które i tak już w tej części Oświęcimia są znikome?

 

Autor: Jakub Przewoźnik