Co “przyjeżdża” do oczyszczalni w Oświęcimiu?

Po przeczytaniu poniższej internetowej dyskusji, dziś skierowałem do prezydenta Miasta Oświęcim interpelację w sprawie odpadów i ścieków przyjmowanych przez Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Poniżej treść mojej interpelacji:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie odpadów i ścieków przyjmowanych przez Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu (MPOŚ). W ostatnim czasie w lokalnej przestrzeni medialnej, głównie w Internecie, pojawiają się informacje publikowane przez mieszkańców Oświęcimiu wskazujące, że do MPOŚ przywożone są odpady i ścieki z Zakładu „Czajka” w Warszawie.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy do oświęcimskiej oczyszczalni ścieków przywożone są odpady i ścieki z oczyszczalni „Czajka” w Warszawie? Jeśli tak, to jakie wymierne korzyści dla mieszkańców Oświęcimia ma to przedsięwzięcie?
• Od jakich podmiotów MPOŚ przyjmuje odpady przywożone samochodami? Proszę o udostępnienie takiego rejestru od początku maja 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku.
• Jaki odsetek spośród wszystkich przyjmowanych ścieków stanowią ścieki od podmiotów zewnętrznych spoza miasta Oświęcim? Z poważaniem”.

Warto w tym miejscu przypomnieć o tym, że kiedyś Pan prezydent Oświęcimia stwierdził, że “Warszawa jest bezwzględnie liderem przemian polskich miast i gmin (…)”… Na ten moment tyle.

Przepraszam też Panów dyskutantów na Facebooku, że ich nazwiska zostały ukryte, ale nie wiem, czy życzą sobie Panowie pojawiać się na moim blogu…

Autor: Jakub Przewoźnik