Spójrzmy szerzej. Pomóżmy niepełnosprawnym? Lokalnie!

Jak już kiedyś pisałem chodniki, czarny asfalt, kostkę brukową, kwiatki na rondach mamy. A i teraz mamy choinkę na Rynku za 100.000 złotych. Mnie to jednak nie zadowala. Samorządowcy także powinni spoglądać na codzienne problemy mieszkańców.

Złożyłem interpelację z prośbą o opinię. Zobaczymy jakie będzie podejście gospodarza miasta do zaproponowanego tematu. Cała treść poniżej:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie możliwości wprowadzenia lokalnej ulgi w cenie wody i za odprowadzanie ścieków dla osób z niepełnosprawnościami.
W ostatnim czasie rząd wraz z parlamentem wprowadził ulgę na prąd dla osób niepełnosprawnych, ustalając podwyższony limit do zamrożenia ceny energii elektrycznej w takich gospodarstwach. Jak wszyscy wiemy w gospodarstwach domowych, w których zamieszkują osoby niepełnosprawne zużycie mediów (prądu, wody, itd.) jest zdecydowanie większe niż w pozostałych domostwach. Wynika to wprost ze stanu zdrowia tych osób – konieczności częstszych prań czy kąpieli. Zdarza się też często, że w jednym gospodarstwie domowym mieszka więcej osób z niepełnosprawnościami. Wtedy koszty wody i kanalizacji stają się już bardzo wysokie.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy prawnie możliwe jest wprowadzenie takiej lokalnej ulgi dla osób niepełnosprawnych dotyczącej ceny wody i stawki za odprowadzanie ścieków. Jeśli tak, jak mogłoby to zostać przykładowo rozwiązane? Z poważaniem”.

Czekam na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik