Czy uda się podnieść światło pionowe pod wiaduktem?

Trwa remont wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Krasickiego. Zgodnie z moimi zapowiedziami złożyłem do prezydenta Oświęcimia poniższy wniosek:

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie ewentualnego podniesienia światła pionowego pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krasickiego w Oświęcimiu.
Od czerwca trwa przebudowa wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków-Oświęcim w ciągu ul. Krasickiego w Oświęcimiu. Jak dowiedziałem się od przedstawicieli firmy PKP PLK S.A. wysokość tzw. światła pionowego pod ww. wiaduktem uzależniona będzie od zarządcy drogi.
Dziś światło pionowe wynosi zaledwie 2 metry, co poważnie ogranicza wielkość i rodzaj pojazdów, które mogą tędy przejechać. PKP PLK S.A. przebudowują wiadukt i poszerzają jezdnię do 8 metrów. Jest więc okazja do usunięcia lub zminimalizowania tego ograniczenia.
Proszę zatem Pana Prezydenta o rozważenie możliwości przebudowania jezdni pod nowym wiaduktem kolejowym, aby zwiększyć światło pionowe. Z pewnością takie rozwiązanie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu kierowców i pieszych”.

Mam nadzieję, że coś uda się zrobić…

Autor: Jakub Przewoźnik