Tablice nie wrócą na elewację ratusza!

Prezydent nadal uważa, że tablice ze ścian byłego ratusza w Oświęcimiu muszą zostać “zamknięte” w muzeum.

Włodarz miasta w skierowanej do mnie odpowiedzi pisze, że na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zachowania przekazanych do Muzeum Zamek tablic można stwierdzić, że TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI OFIAR TERRORU STALINOWSKIEGO po przeprowadzeniu konserwacji może zostać ponownie zamontowana na elewacji Ratusza. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w nowej wystawie w ratuszu część ekspozycji poświęcona będzie właśnie represjom minionego systemu politycznego, proponujemy umieścić omawianą tablicę w tej części ekspozycji (cele więzienne), jako jej integralny element.
Pozostałe dwie tablice czyli: TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŁUKASZA GÓRNICKIEGO i TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY LEGIONÓW POLSKICH są w bardzo złym stanie zachowania. W obecnej chwili uszkodzenia takie jak: bardzo liczne spękania, duże ubytki narożników, słaby i osypujący się marmur, jak również mocne beczkowate wygięcie obu tablic, uniemożliwiają jakąkolwiek ekspozycję wymienionych obiektów.
W ocenie konserwatorskiej kwalifikujemy je do wykonania reprodukcji. Konserwacja omawianych dwóch płyt byłaby nie tylko bardzo pracochłonna ale i kosztowna. Poza tym uzyskane efekty nie zrównoważą oczekiwanego rezultatu estetycznego.
Biorąc powyższe pod uwagę, omawiane tablice, po wykonaniu kopii również powinny zostać eksponowane we wnętrzu „ratusza” jako część współczesnej historii miasta i jej mieszkańców.

Autor: Jakub Przewoźnik