Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Dziś przypada 17. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Papież Polak jest patronem Małopolski oraz jedynym do tej pory Honorowym Obywatelem Ziemi Oświęcimskiej. Pamiętajmy o Wielkim Świętym także w Oświęcimiu, w Mieście Pokoju!

Jego nauczanie jest nam wszystkim dzisiaj tak bardzo potrzebne. Przypomnijmy go sobie w wolnych chwilach. Jan Paweł II był przecież wielkim orędownikiem pokoju i wolności. Dziękuję Ci Ojcze Święty za wstawiennictwo za nami w Niebie. Proszę Cię o opiekę nad mają rodziną, naszym miastem, Polską i Ukrainą!

Autor: Jakub Przewoźnik