ul. Nideckiego. Gdzie wzrok nie sięga…

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie przebudowy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.

Początkiem marca ruszyła przebudowa drogi powiatowej – ul. Nideckiego w Oświęcimiu. Remont swoim zakresem ma objąć m.in. wymianę nawierzchni na całym odcinku, oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wiat autobusowych, czy przebudowę przejść dla pieszych. Zadanie jest finansowane z budżetów Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego oraz z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

W związku z tym, że zadanie jest częściowo realizowane ze środków finansowych Miasta Oświęcim, kilka dni temu zwrócił się do mnie mieszkaniec ul. Nideckiego (adresy Nideckiego 2, 2a i 6) – wjazd naprzeciw Powiatowego Zespołu nr 1. Wspomniany fragment ul. Nideckiego jest w fatalnym stanie: brak nawierzchni asfaltowej, brak jakiegokolwiek oświetlenia, chodnika i wszechobecne dziury, a po opadach deszczu błoto.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy wspominany odcinek ul. Nideckiego na wysokości adresów 2, 2a i 6 zostanie wyremontowany w ramach prowadzonej inwestycji? Jeśli nie – to, dlaczego nie został ujęty do realizacji? Jeśli tak – to jaki będzie zakres realizowanych zadań?

Czekamy na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik