Na komisji SP3 obroniona!

Udało się! Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Oświęcim projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu nie został pozytywnie zaopiniowany przez radnych Miasta Oświęcim. Przy pięciu głosach “przeciw”, dwóch “wstrzymujących” i dwóch “za”  projekt otrzymał negatywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Gratulacje dla odważnych, którzy się wstrzymali! Mam nadzieję, że “wstrzymujący się” radni na sesji 30 stycznia zmienią zdanie i będą… “przeciw” 🙂

Cieszę się, że udało się rodzicom zmobilizować. Dzięki Waszemu wsparciu i obecności na posiedzeniach komisji i sesji zdecydowanie łatwiej się głosuje! To właśnie w dojrzałych demokracjach, również tych lokalnych, najważniejsza jest oddolna aktywność społeczeństwa, a nie “jakieś tam” decyzje urzędników z ratusza! Jeszcze raz Wam gratuluję!

Czekamy teraz do sesji Rady Miasta Oświęcim, która odbędzie się 30 stycznia…

Autor: Jakub Przewoźnik