Pozostałości zielone z terenów rolniczych w Oświęcimiu? Co z nimi zrobić?

Wczoraj na sesji Rady Miasta na ręce Pana Prezydenta skierowałem interpelację w sprawie pozostałości zielonych z terenów rolniczych. Poniżej prezentuję całą jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie odpadów zielonych powstających na działkach rolniczych na terenie Oświęcimia. Na terenie Oświęcimia istnieją działki, które mają charakter rolniczy (głównie w Starym Mieście w okolicach Jezior Kruki). Właściciele tych działek prowadzą działalność rolniczą – uprawiają warzywa i owoce. W związku z tą działalnością powstają odpady zielone, które nie nadają się do kompostowania na wspomnianych działkach. Dotychczas mieszkańcy, będący właścicielami działek rolnych spalali te odpady. Jednak w chwili obecnej prawnie została zakazana możliwość spalania pozostałości zielonych.
W związku z powyższym proszę Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Co mają zrobić mieszkańcy Oświęcimia prowadzący działalność rolniczą z pozostałościami zielonymi?
• Czy istnieje możliwość bezpłatnego odbioru pozostałości zielonych z terenów rolniczych?”

Autor: Jakub Przewoźnik