Co dalej z Krukami w Oświęcimiu?

Kruki, Oświęcim

Dziś na sesji Rady Miasta złożyłem interpelację w sprawie zagospodarowania obszaru Jezior Kruki w Oświęcimiu. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie zagospodarowania obszaru Jezior Kruki w Oświęcimiu.
W 2015 roku odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu wokół Jezior Kruki. Przedstawiane były różne koncepcje reaktywacji tego kąpieliska. Minęły ponad 4 lata od tego spotkania. Mieszkańcy Oświęcimia nadal oczekują rewitalizacji tego obszaru. Z przeprowadzonych rozmów z oświęcimianami wynika, że nie potrzebują w tym miejscu drogich atrakcji, a jedynie plaży z dostępem do wody i opieką ratownika.
W związku z powyższym proszę Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Jakie od 2015 roku podjęto działania ze strony Urzędu Miasta aby w tym miejscu powstało kąpielisko?
• Czy Miasto Oświęcim wystąpiło do właścicieli o sprzedaż gruntów na rzecz Miasta?
• Czy Miasto Oświęcim poszukuje prywatnego inwestora, który mógłby zająć się budową kąpieliska?
• Jak wygląda promocja tej inicjatywy wśród przedstawicieli biznesu?
• Jaka jest Pańska wizja przyszłości obszaru Jezior Kruki w Oświęcimiu?”

Autor: Jakub Przewoźnik