Oświęcimska Tarcza Antykryzysowa

W czasie gdy Dobry Gospodarz zajmuje się polityką ogólnopolską, pisząc apele o zmianę terminów wyborów prezydenckich, wraz z kolegami z klubu radnych PiS przygotowaliśmy projekt Oświęcimskiej Tarczy Antykryzysowej, którą chcemy poddać szerokim konsultacjom społecznym.

Od 20 marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-19. Już w środę 18 marca br. na dziennik podawczy Urzędu Miasta wpłynął od Klubu Radnych PiS wniosek o podjęcie pilnych działań skierowanych dla lokalnych, oświęcimskich przedsiębiorców w granicach kompetencji samorządu terytorialnego. 21 marca złożyliśmy apel o podjęcie działań w zakresie przedsiębiorców. Obecna sytuacja jest wyjątkowo ciężka dla przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skutki dzisiejszej epidemii będą trwały prawdopodobnie bardzo długi czas, dziś nawet trudny do jednoznacznego określenia. Mamy pełną świadomość, że obecnie najważniejszym zadaniem dla nas wszystkich jest ochrona życia i zdrowia Polaków, w tym Mieszkańców Oświęcimia. Drugim najistotniejszym wyzwaniem jest ratowanie miejsc pracy.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w trybie pilnym przygotował projekt, tzw.: tarczy antykryzysowej dla polskiej gospodarki, obecnie znajdujący się w procesie legislacyjnym. Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował „Małopolską tarczę antykryzysową” na szczeblu Małopolski. Na szczeblu innych samorządów, ich aktywnie działający włodarze powołali zespoły specjalistów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, którzy lokalnie analizują, co dla każdego regionu, czy miasta oznacza efekt „koronawirusa”. Obecne tygodnie i dni nie są czasem normalnej pracy. To nie jest czas, by być obojętnym na sprawy, które dzieją się w naszym Mieście. Niestety w oczach wielu Mieszkańców Oświęcimia, Pan, Panie Prezydencie nie podjął odpowiednich działań będących w Pana gestii i zwyczajnie się „schował”. Milczenie Pana w pierwszych dniach zagrożenia epidemicznego jest jakże wymowne i już stało symbolem Pana prezydentury.
Nadszedł czas trudnych decyzji, które musi podejmować aktywny włodarz. Inni takie decyzje już podejmują w powiatach i gminach, a Pan albo milczy, albo Pana słowa są tylko deklaracjami, bez koniecznych konkretów. Samorządy przygotowują kompleksowe programy pomocowe, swoje lokalne tarcze antykryzysowe. Wykazują konkretne działania i nie boją się mówić o koniecznych korektach budżetu. Czyżby Pan obawiał się podjęcia takich działań?
W związku z powyższym, przygotowaliśmy kompleksowy projekt długofalowej, obejmującej cały rok 2020 Oświęcimskiej Tarczy Antykryzysowej i dwa konkretne punkty działań, które powinny być podjęte jak najszybciej. Zmuszeni jesteśmy w granicach kompetencji samorządu podjąć zdecydowane działania, zarówno w zakresie ochrony zdrowia naszych Mieszkańców, jak i ochrony miejsc pracy, tj. w kierunku lokalnych przedsiębiorców: małych, średnich i dużych firm. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tychże działań wymaga koniecznych zmian w budżecie miasta.
Zwracamy się do Mieszkańcy Oświęcimia i prosimy, by w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie mogą liczyć na szczególną aktywność Pana Prezydenta Janusza Chwieruta, o dyskusję nad przedstawioną przez nas koncepcją Oświęcimskiej Tarczy Antykryzysowej. Prosimy także Państwa o dyskusję, w jakim kierunku powinny iść zmiany w budżecie miasta. Porozmawiajmy w granicach naszych uprawnień i kompetencji samorządowych. Ratowanie miejsc pracy dla Mieszkańców Oświęcimia i aktywna pomoc w czasach pandemii są naszymi priorytetami, ale liczy się także każde Państwa zdanie i sugestia. Dyskusja nad Oświęcimską Tarczą Antykryzysową, będzie trwać na pewno jakiś czas. W związku z tym, odrębnymi pismami złożymy w najbliższym czasie wnioski, które powinny być zrealizowane jak najszybciej, a które są naturalnym uzupełnieniem działań antykryzysowych:
a) w zakresie rezerwy budżetowej będącej w dyspozycji Prezydenta, z przeznaczeniem do natychmiastowego wsparcia Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu i pomoc finansową dla osób oraz instytucji niosących pomoc w tych trudnych dniach, jak: harcerze, strażacy, strażnicy miejscy, Siostry Serafitki, itp.
b) w zakresie pilnych działań wobec przedsiębiorców, m.in.: obniżenia czynszu od kwietnia 2020r. – projekt „czynsz za złotówkę”.
Wracając do przygotowanej propozycji Oświęcimskiej Tarczy Antykryzysowej wszelkie Państwa uwagi prosimy kierować na adres pisoswiecim@adres.pl lub za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych PiS Oświęcim (Facebook i Twitter). Po zebraniu Państwa uwag, zaprosimy do internetowych konsultacji. Może już czas, by zaproponować pierwsze w historii Oświęcimia spotkanie online, czy wideokonferencji radnych miasta, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych. Naszym zdaniem, lokalne media mogą odegrać ogromną rolę w tym procesie, dlatego poprosimy już dziś lokalnych dziennikarzy o pomoc i zaangażowanie się w taką wymianę myśli i pomysłów dla dobra Oświęcimia i jego Mieszkańców.

Z poważaniem
Krzysztof Kuczek
Jakub Przewoźnik
Waldemar Łoziński

Autor: Jakub Przewoźnik