Korony drzew na ul. Piłsudskiego były zdeformowane i rachityczne…

Otrzymaliśmy odpowiedź od Pana prezydenta na interpelację w sprawie rzezi drzew na ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu. Treść odpowiedzi poniżej:

Wycinka 40 drzew na ul. Piłsudskiego była emanacją racjonalnych zasad gospodarowania zielenią na terenie miasta… Cóż, sami to oceńcie.

PS. Jednak najwybitniejszy znawca nauk wszelakich, magister wszechwiedzy, człowiek z wrodzonym taktem i kulturą musiał pokazać swoją wyższość pisząc, że drzewa był rachityczne. Nie dało się napisać, że był zdeformowane, wątłe lub słabo rozwinięte?

Autor: Jakub Przewoźnik