Piły łańcuchowe w ruch na ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu

Jako radni, reprezentujący mieszkańców Starego Miasta, złożyliśmy na ręce Pana prezydenta poniższą interpretację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składamy interpelację w sprawie przeprowadzonej wycinki drzew przy ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu. Na ul. Piłsudskiego prowadzone są aktualnie prace przygotowawcze do remontu tej ulicy. Zostało wyciętych około 30 dużych i dorodnych drzew. Mieszkańcy tej części Starego Miasta pytają nas, czy pod łańcuchami pił spalinowych musiało paść aż tak wiele pięknych okazów. Jednocześnie całkiem niedawno Pan Prezydent proponował wprowadzenie całkowitego zakazu palenia paliwami stałymi na terenie Oświęcimiu. Miały być to radykalne kroki w celu poprawy jakości powietrza w mieście. Równocześnie lekką ręką, po raz kolejny, nasze miasto zostało pozbawione wielu pięknych i dużych drzew. W związku z powyższym oraz licznymi pytaniami i niepokojami mieszkańców Starego Miasta w Oświęcimiu prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
• Kto podjął ostateczną decyzję o wycince drzew?
• Dlaczego projektant zaproponował tak dużą liczbę drzew do wycinki? Czy wszystkie drzewa musiały zostać wycięte?
• Ile drzew zostało wyciętych?
• Jakie gatunki drzew zostały wycięte?
• O jakich średnicach zostały wycięte drzewa?
• Ile i jakie gatunki drzew zostaną nasadzone po remoncie ulicy?
• Czy przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami tej części miasta na temat wycinki drzew? (np. poprzez Radę Osiedla Stare Miasto). Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi całej korespondencji.
• Co stało się z wyciętymi drzewami? Jaka była wartość pozyskanego drewna? Jeśli drewno zostało zagospodarowane przez wykonawcę remontu prosimy o dołączenie do odpowiedzi fragmentu umowy z wykonawcą zawierającą zapisy o wycince. Z poważaniem, Jakub Przewoźnik, Waldemar Łoziński”.

Czekamy na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik