Jak będą jeździć autobusy w Oświęcimiu?

Dziś skierowałem do Pana prezydenta Miasta Oświęcim interpelację w sprawie sytuacji w miejskiej komunikacji autobusowej. Wielu starszych mieszkańców Oświęcimia prosiło mnie o rozeznanie tego tematu. Cała jej treść poniżej:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie sytuacji w miejskiej komunikacji autobusowej.
Od marca 2020 roku zmniejszono liczbę kursów autobusów na liniach obsługiwanych przez MZK. Wielu, często starszych mieszkańców, skarży się na ten problem. Autobusy nadal jeżdżą z niską częstotliwością, lub też często jeden za drugim. Bywają także przepełnione. W innych gminach komunikacja kursuje już na dotychczasowych zasadach, ewentualnie wprowadzono wakacyjne rozkłady jazdy.
W związku z powyższym proszę Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Kiedy planowany jest powrót do „starego” rozkładu jazdy? Obecnie żadne z przepisów związanych z walką z COVID19 nie nakazują konieczności wyłączenia komunikacji miejskiej.
• Czy gminy wchodzące w skład Porozumienia Międzygminnego, w których MZK obsługuje linie autobusowe wyraziły zgodę na tak drastyczne zmniejszenie liczby kursów? Jeśli tak, czy taka decyzja wszystkich gmin miała formę pisemną? Proszę o dołączenie kopii stosownego porozumienia do odpowiedzi.
• Czy w umowie pomiędzy Miastem Oświęcim (reprezentującym Gminy Porozumienia), a MZK sp. z o.o. istnieją zapisy dotyczące zmniejszenia wielkości zadań przewozowych? Czy za zmniejszenie liczby kursów przysługuje MZK rekompensata wypłacana przez Miasto Oświęcim? Proszę o dołączenie kopii umowy do odpowiedzi.
• Czy ograniczenie liczby kursów umożliwiło skorzystanie z tzw. Tarczy Antykryzysowej? Jeśli tak, to jaką pomoc otrzymała spółka?”

Autor: Jakub Przewoźnik