Ile wycięto drzew od 2018 roku?

W ostatnim czasie w lokalnej przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje dotyczące wycinek drzew w Oświęcimiu. Uważam, że należy w końcu uporządkować przekaz. Zatem, wczoraj, na ręce prezydenta Oświęcimia – Dobrego Gospodarza z #POdlaOświęcimia, skierowałem poniższą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie wycinki drzew w latach 2018-2021 w Oświęcimiu. W lokalnej przestrzeni medialnej pojawiło się ostatnio wiele, często sprzecznych, informacji na temat wycinek drzew w Oświęcimiu.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Ile zostało wydanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim decyzji/zezwoleń
na wycinkę drzew na terenie Oświęcimia w latach 2018-2021?
• Ile wycięto drzew na postawie powyższych decyzji w latach 2018-2021?
• Jakie gatunki zostały wycięte na postawie wspominanych decyzji w latach
2018-2021? Proszę o wskazanie gatunku i ilości.
• Ile i jakich gatunków drzew zostało nasadzonych w miejsce wyciętych drzew w latach 2018-2021? W jakich lokalizacjach posadzono nowe drzewa? Z poważaniem”.

Zobaczymy jaka będzie odpowiedź… Mam ogromną nadzieję na rzeczową i merytoryczną odpowiedź. Chciałbym wreszcie usłyszeć ile łącznie padło pod łańcuchami pił spalinowych drzew w tej kadencji… Czekamy.

Autor: Jakub Przewoźnik