Co słychać na parkingu Park&Ride w Oświęcimiu?

Wczoraj skierowałem do Pana prezydenta Miasta Oświęcim następującą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie parkingu wielopoziomowego Park & Ride w Oświęcimiu.
Wielopoziomowy parking Park & Ride zlokalizowany w naszym mieście to wielomilionowa inwestycja. Pomimo dłuższego już funkcjonowania, parking najczęściej jest pusty lub prawie pusty. Wielu mieszkańców Oświęcimia poddaje w wątpliwość zasadność budowy takiej inwestycji za ponad 20 milionów złotych. Mieszkańcy pytają nas – radnych, o funkcjonowanie wyżej wymienionego parkingu.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy we wniosku o dofinansowanie inwestycji zostały zaplanowane i zapisane wskaźniki (np. finansowe) niezbędne do osiągnięcia po realizacji inwestycji?
• Jak wygląda realizacja powyższych wskaźników w rozbiciu na poszczególne elementy, miesiące i lata – od momentu uruchomienia parkingu do marca 2021 roku?
• Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko (zgodnie z zapisami umowy) konieczności zwrotu dofinansowania? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?
• Jakie poniesiono koszty promocji i reklamy parkingu (od momentu
jego uruchomienia do marca 2021 roku)?
• Jakie osiągnięto dochody z działalności parkingu do marca 2021 roku?
• Jakie było zapełnienie parkingu Park & Ride, w podziale na poszczególne miesiące (od momentu jego uruchomienia do marca 2021 roku)?
• Jakie są obecnie ponoszone koszty związane z utrzymaniem parkingu? Proszę również o zestawienie w rozbiciu na poszczególne elementy, miesiące i lata nakładów poniesionych na ten cel (od momentu jego uruchomienia do marca 2021 roku).
Dodatkowo proszę o:
• Dołączenie do odpowiedzi na interpelację kopii wniosku przedłożonego przez Miasto Oświęcim w zakresie dofinansowania budowy parkingu wielopoziomowego
Park & Ride w Oświęcimiu wraz z całą korespondencją w tym zakresie.
• Dołączenie do odpowiedzi na interpelację kopii umowy w zakresie dofinansowania tej inwestycji (w granicach obowiązujących przepisów). Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik