Piły w ruch…

W naszym mieście słychać w ostatnim czasie tylko dźwięk spalinowych pił łańcuchowych. W związku z tym…

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie wycinki drzew przy ul. Chemików, ul. Szustera oraz w rejonie jezior Kruki (ul. Szpitalna).
Wielu mieszkańców naszego miasta, pyta o trwające aktualnie wycinki drzew w Oświęcimiu. Największe wycinki są prowadzone w rejonach ulic Chemików i Szustera, a także w okolicach jezior Kruki w Oświęcimiu. Mieszkańcy miasta po raz kolejny pytają, czy pod łańcuchami pił spalinowych musiało paść aż tak wiele pięknych okazów.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Kto podjął decyzję o wycince drzew w tych lokalizacjach?
• W jakim celu są wycinane drzewa we wspominanych lokalizacjach?
• Ile drzew zostało wyciętych (proszę o wykaz w poszczególnych lokalizacjach)?
• Jakie gatunki drzew zostały wycięte (proszę o wykaz w poszczególnych lokalizacjach)?
• Ile i jakie gatunki drzew zostaną nasadzone w zamian za wycięte drzewa?
W jakich lokalizacjach będą wykonane nowe nasadzenia? Jaki będzie koszt nowych sadzonek?
• Czy przeprowadzono jakiekolwiek konsultacje z mieszkańcami miasta na temat planowanych wycinek drzew? (np. poprzez rady osiedla). Jeśli tak, proszę o dołączenie do odpowiedzi całej korespondencji.
• Co stało się z wyciętymi drzewami? Jaki będzie zysk z pozyskanego w ten sposób drewna? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik