Czy to parking, czy poligon?

Dziś skierowałem do Pana prezydenta czwartą już interpelację w sprawie parkingu przy cmentarzu parafialnym. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam ponowną interpelację w sprawie parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego. W nawiązaniu do moich poprzednich interpelacji (4.04.2017, 8.05.2018 i 7.05.2019) oraz w związku z fatalnym wizerunkiem tego miejsca (np. porozrzucane płyty betonowe, napisy wykonane sprayem, wykopy) proszę Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Jakie działania zostały podjęte ze strony Urzędu Miasta od maja 2019 roku aby rozwiązać problem parkowania przy cmentarzu parafialnym?
• Czy Miasto Oświęcim ma zamiar wystąpić do właściciela terenu o estetyczne uporządkowanie byłego parkingu? Pragnę dodać, że wykopane rowy dodatkowo stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu mieszkańców.
• Czy Miasto Oświęcim ponownie wystąpiło do właściciela terenu z ofertą odkupienia terenu na rzecz Miasta?
• Jaki jest koszt zakupu działek na których zlokalizowany jest parking?
• Czy w związku z nadchodzącym świętem Wszystkich Świętych Miasto Oświęcim
ma zamiar przygotować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu cmentarza? Z Placu Kościuszki, ul. Chopina, czy targowiska miejskiego jest zbyt daleko dla osób niepełnosprawnych.

Do interpelacji załączam zdjęcia w przedmiotowej sprawie”.

Autor: Jakub Przewoźnik