Lokal wyborczy dla niepełnosprawnych?

Poniżej cała treść wniosku o rzeczywiste dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych:

“Szanowny Panie Prezydencie,na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek o dostosowanie lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Oświęcimiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2019 roku lokal wyborczy znajdujący się w SP 3 jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Od członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Oświęcimiu uzyskałem informację, że członkowie komisji musieli wnosić po schodach osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Sala w której odbywało się głosowanie znajdowała się na tzw. wysokim parterze i osoba niepełnosprawna musiała pokonać schody. W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o rzeczywiste (a nie tylko teoretyczne) dostosowanie tego lokalu wyborczego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tak aby w kolejnych wyborach nie zetknęli się z czekającymi ich przeszkodami. Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik