Cena za odbiór ścieków…

Na prośbę mieszkańców Oświęcimia i Gminy Oświęcim skierowałem na ręce prezydenta Miasta Oświęcim interpelację w sprawie ceny za odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie cen za odbiór ścieków. Wielu mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim zwraca się do mnie z pytaniami dotyczącymi wysokości ich rachunków za wodę i kanalizację. Bardzo często mieszkańcy uważają, że ceny są zbyt wygórowane. Jednocześnie na pierwszy „rzut oka” widać rozbieżność w cenach odbioru ścieków z Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Miasta Oświęcimia?
• Jaką kwotę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. płaci Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. za odbiór 1 metra sześciennego ścieków od mieszkańca Gminy Oświęcim?”.

Ceny netto za odprowadzanie ścieków:
Miasto Oświęcim – 6,13 zł, Gmina Oświęcim – 13,86 zł.

To ile faktycznie nas wszystkich te ścieki kosztują? Bo nikt z mieszkańców nie wie o co chodzi… Z wodą nie ma problemu. Zarówno w Oświęcimiu jak i gminie wiejskiej kosztuje 4,40 zł. O co chodzi zatem z tymi ściekami?

Autor: Jakub Przewoźnik