Schronisko. Nie na temat, ale grzecznie…

Prezydent odpowiedział na moją interpelację w sprawie planowanej budowy schroniska przy ul. Nadwiślańskiej. Zadałem panu prezydentowi trzy pytania, na które nie odpowiedział, ale… to już taki standard. Pocieszające jest jedynie to, że odpowiedź nie ma złośliwego charakteru i jest bez jakichkolwiek ataków i przytyków. Poniżej cała odpowiedź:

Odpowiadając na interpelację znak OR-b.0003.20.2018 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.04.2018 w sprawie planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej, informuję co następuje:
Uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr XLVIII/939/18 na sesji w dniu 25.04.2018 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej, obejmującego między innymi działki ozn.: 190/5, 190/12, 194/1, 195/3 , 195/6, 198/5, 199/3, 199/7, 200/10 i 200/15 obręb Monowice. Sprawa pozyskania ww. gruntu przez miasto pod schronisko dla bezdomnych zwierząt zyskała akceptację Starosty Oświęcimskiego, który wystąpił do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na darowiznę gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W miesiącu maju br. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej. W budżecie miasta Oświęcim na powyższe zadanie została zabezpieczona kwota 150 tys. zł.

Autor: Jakub Przewoźnik