Parking przy cmentarzu dalej w opłakanym stanie…

Wygląda na to, że Stare Miasto nie doczeka się w tym miejscu parkingu. Poniżej odpowiedź prezydenta:

w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2018 r. w sprawie terenu bezpośrednio przylegającego do cmentarza parafialnego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu informuję, że miasto prowadziło rozmowy zmierzające do nabycia działek 411/4 i 411/6 o łącznej powierzchni 0,2791 ha położonych w jednostce ewidencyjnej Oświęcim miasto, obręb Oświęcim w drodze zamiany za działkę miejską nr 289/195 o powierzchni 0,6152 ha położoną w jednostce ewidencyjnej Oświęcim miasto, obręb Stare Stawy przy ul. Zagrodowej.
Pismem z dnia 27 listopada 2017 r. poinformowano Inwestora o warunkach zamiany. Wobec braku akceptacji przedstawionych warunków zamiany przez Inwestora miasto wszczęło procedurę przygotowania nieruchomości położonej przy ul. Zagrodowej do sprzedaży.

Autor: Jakub Przewoźnik