S1 będzie! Co dalej?

Budowa drogi S1 wraz w obwodnicą trwa na dobre.

Czy samorząd Oświęcimia ma pomysł na wykorzystanie tej szansy? Złożyłem poniższą interpelację, aby dowiedzieć się jakie plany i pomysły ma oświęcimski ratusz.

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie wykorzystania gospodarczego potencjału budowanej drogi ekspresowej S1.

Trwa budowa drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami, a Bielskiem-Białą wraz z obwodnicą Oświęcimia. Wielu z mieszkańców oraz samorządowców uważa, że nowa droga powinna dać nowy impuls do rozwoju Oświęcimia oraz przyległych gmin.

Od lat wiadomo, że infrastruktura transportowa należy do najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Dobre, nowoczesne drogi z pewnością stwarzają warunki sprzyjające przyciąganiu nowych inwestycji, zmieniają także układ osadnictwa. Dlatego już dziś, jako Miasto Oświęcim, powinniśmy położyć szczególny nacisk na wykorzystanie tych powstających wraz z drogą S1 nowych możliwości rozwoju. Szczególnie, że Ziemia Oświęcimska z pewnością posiada tradycje o charakterze przemysłowym, a sam Oświęcim powinien być liderem w tym potencjalnym gospodarczym sukcesie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

• Czy w ramach Aglomeracji Oświęcimskiej lub nawet współpracy pomiędzy granicznymi samorządami województw widzi Pan możliwość wykorzystania potencjału powstającej drogi S1?
• Czy przy powstającej obwodnicy Oświęcimia miasto posiada tereny, które mogłyby zostać terenami inwestycyjnymi? Jeśli tak, to w jakich lokalizacjach i jaką mają one powierzchnię?
• Czy według Pana możliwe jest utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej
w bezpośredniej lokalizacji powstającej obwodnicy Oświęcimia?
• Czy widzi Pan możliwość i potrzebę zawiązania stowarzyszenia (np. gmin, przedsiębiorców, środowisk naukowych, etc.), którego uczestnicy wywodzić się będą z terenów gmin, po których przebiega powstająca droga ekspresowa tak, aby skuteczniej i z większym pożytkiem móc wykorzystać szansę rozwoju obszaru wokół drogi S1?”
.

Poczekamy na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik