Naprawa ul. Krasickiego i Spokojnej

W ostatnim czasie skierowałem do Pana prezydenta naszego miasta poniższy wniosek:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie naprawy nawierzchni ul. Krasickiego i Spokojnej (za wiaduktem kolejowym w stronę jezior Kruki).
Na prośbę mieszkańców Oświęcimia (ul. Krasickiego) i sołectwa Broszkowice (ul. Spokojna) kilkukrotnie składałem już wnioski o naprawę nawierzchni wspomnianej drogi. Miało to miejsce zarówno w aktualnej jak i poprzedniej kadencji rady miasta. Po każdym okresie zimowym stan nawierzchni drogi jest fatalny. Później w okresie wiosennym drogi są prowizorycznie naprawiane. I tak sytuacja powtarza się corocznie.
Mam ogromną nadzieję, że w ramach Aglomeracji Oświęcimskiej oraz dobrej współpracy samorządów w najbliższym czasie zostanie wreszcie zaplanowane skuteczne rozwiązanie tematu dotykającego zarówno mieszkańców Oświęcimia jak i Gminy Oświęcim”.

Czekam na odpowiedź… nie tylko ja, ale przede wszystkim mieszkańcy.

Autor: Jakub Przewoźnik