Rezolucja Rady Miasta Oświęcim w 75-tą rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i Miasta Oświęcim

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie, w przestrzeni publicznej i mediach informacji niezgodnych z prawdą, próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II Wojny Światowej na ostatnią sesję Rady Miasta Oświęcim złożyliśmy projekt uchwały – rezolucji potępiającej takie działania. Jest to szczególnie istotne w przypadku Oświęcimia – Miasta Pokoju, na którego terenie rozegrały się podczas II Wojny Światowej dramatyczne wydarzenia. Cieszę się, że udało się podjąć tą uchwałę jednomyślnie i to bez zbędnej dyskusji.

Autor: Jakub Przewoźnik