Oświadczenie klubu radnych PiS

Oświadczenie radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Oświęcim w związku z nadzwyczajną sesją Rady Miasta Oświęcim z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Rozmowa o historii XX wieku w Oświęcimiu zawsze nabiera symbolicznego wymiaru i wymaga od osób decydujących o teraźniejszości oraz przyszłości Miasta szczególnej wrażliwości i odpowiedzialności. Brak gotowości ze strony Prezydenta Oświęcimia – Miasta Pokoju do szukania rozwiązań w ramach obowiązujących przepisów prawa, doprowadził do wydania przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia zastępczego. Pragniemy podkreślić, że takie rozstrzygnięcie nie powoduje dodatkowych obciążeń finansowych po stronie mieszkańców.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nałożyła na samorządowców powinność zmiany niektórych nazw, przy równoczesnej gwarancji braku jakichkolwiek kosztów do poniesienia przez obywateli. Prezydent Oświęcimia miał rok by zastosować przepisy wyżej wspomnianej ustawy. W wyniku dwunastomiesięcznych zaniechań Pana Prezydenta stanęliśmy wobec wyboru: Tomasz Arciszewski czy Ignacy Fik. Obaj wykazywali się socjalną wrażliwością i w opinii wielu z pozytywnymi kartami w życiorysach. Jednak dla pełnej historycznej oceny obydwu postaci decydująca jest ich postawa w chwili próby jaką był rok 1939 i agresja hitlerowskich Niemiec oraz stalinowskiego Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą, będąca następstwem zdradzieckiego paktu Ribbentrop – Mołotow. Tomasz Arciszewski od momentu wybuchu
II wojny światowej do jej zakończenia wykazywał się niezłomnością wobec obu tych totalitaryzmów. Tymczasem Ignacy Fik, co zapewne dla wielu Mieszkańców Miasta jest nową informacją, w 1939 r. opowiedział się za uczynieniem Polski jedną z republik Związku Radzieckiego, co musiałoby się wiązać z utratą tak niedawno odzyskanej niepodległości.

Prawem każdego radnego jest głosowanie zgodne z własnymi przekonaniami. Jednocześnie obowiązkiem radnych Oświęcimia jest budowanie wśród Mieszkańców Miasta Pokoju świadomości najlepszych wzorców, co wymaga od Nas mierzenia się z trudnymi kartami z historii Miasta i Polski. Pamiętając, że zwłaszcza tutaj, w Oświęcimiu, przeszłość oraz pamięć o niej winna łączyć i budować lepszą przyszłość, powinniśmy honorować postacie, które w momencie jakże tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej zachowały się w sposób godny. W sytuacji, w której taki priorytet jest otwarcie i bezpardonowo kwestionowany przez Prezydenta Oświęcimia, radni reprezentujący klub Prawo i Sprawiedliwość zdecydowali się nie uczestniczyć, w akcie sprzeciwu wobec powyższego, w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Autor: Jakub Przewoźnik