Moje wnioski 2014-2018

Czas kontynuować podsumowania. Dzisiaj czas na moje wnioski złożone w Radzie Miasta Oświęcim w latach 2014-2018. Sami zobaczcie. Pan Chwierut z #POdlaOświęcimia dopiero teraz chce budować SmartCity… a mi odpowiadał, że się nie da! Moje wnioski dotyczące SmartCity zaznaczone na granatowo.

• wniosek dotyczący pilnej naprawy nawierzchni ul. Krasickiego w Oświęcimiu
wniosek dotyczący zakupu sprzętu do komputerowego wystawiania recept w przychodniach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
wniosek dotyczący rozważenia i ewentualnego zaplanowania środków finansowych na utworzenie bezpłatnych punktów dostępu do szybkiego Internetu
• wniosek o przedstawienie aktualnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w których Miasto Oświęcim posiada swoje udziały
• wniosek o interwencję u Wójta Gminy Oświęcim w sprawie naprawy nawierzchni ul. Spokojnej w ciągu ulic: Krasickiego i Szpitalnej
• wniosek o rozważenie możliwości zorganizowania na płycie Rynku Głównego w Oświęcimiu strefy kibica podczas Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej
• wniosek o rozważenie możliwości zwrócenia się do właściciela budynku przy ul. Dąbrowskiego (okolice przystanku autobusowego) o poprawienie estetyki elewacji wyżej wymienionego obiektu
wniosek o utworzenie widocznej zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta w Oświęcimiu, w której będą zamieszczane aktualne składy zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego w których Miasto posiada swoje udziały
wniosek dotyczący rozważenia (i ewentualnie przygotowanie wniosku) możliwości dofinansowania ze środków UE utworzenia na terenie Oświęcimia sieci tablic elektronicznej informacji pasażerskiej
• wniosek o zwiększenie częstotliwości wywożenia odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
wniosek dotyczący zakupu i wdrożenia aplikacji mobilnej obsługującej strefę płatnego parkowania oraz komunikację miejską w Oświęcimiu
• wniosek w sprawie zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu
• wniosek o zwiększenie liczby pojemników na odpady zielone w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
• wniosek o umiejscowienie podestu (lub dwustopniowej drabinki) ułatwiającego wysypywanie odpadów zielonych do pojemników w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
• wniosek o przycięcie drzew zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim, które zwisają nad ulicę Wysokie Brzegi
• wniosek o zamontowanie na elewacji frontowej budynku byłego ratusza tablic pamiątkowych – Łukasza Górnickiego, Ofiar Terroru Stalinowskiego oraz Legionistów Polskich
• wniosek dotyczący pilnej naprawy skrzyżowań Alei Tysiąclecia z ulicami Chemików i Szustera w Oświęcimiu
• wniosek dotyczący weryfikacji oznakowań na terenie Oświęcimia
• wniosek o rozważenie możliwości zorganizowania na płycie Rynku Głównego w Oświęcimiu strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018

Autor: Jakub Przewoźnik