Zapomniana ulica…

Od poprzedniej kadencji Rady Miasta, regularnie po zimie, składam wnioski o naprawę nawierzchni ul. Spokojnej. Administracyjnie ulica ta znajduje się w Gminie Oświęcim, a praktycznie znajduje się w ciągu ul. Krasickiego, a następnie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu. Absurd! W związku z tym Pan prezydent tej ulicy nie remontuje, a pan Wójt o niej nie pamięta. Takie to życie samorządowców… Te dziury są nie moje, tylko twoje! Biedni tylko mieszkańcy i ich samochody. Poniżej cała treść mojego krótkiego wniosku:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek dotyczący pilnej naprawy nawierzchni ul. Spokojnej w ciągu ul. Krasickiego. Reprezentując mieszkańców Starego Miasta, zwracam się z uprzejmą prośbą o wystosowanie wniosku do Wójta Gminy Oświęcim o pilną naprawę nawierzchni ul. Spokojnej w ciągu ul. Krasickiego”.

 

Autor: Jakub Przewoźnik