Ilu mieszkańców wyraziło aprobatę dla budowy Parku Pokoju?

W ostatnich numerach Głosu Ziemi Oświęcimskiej pojawiły się artykuły dotyczące planowanej budowy tzw. Parku Pokoju. Pan prezydent “biadoli” jaki do jest straszny i okropny Zarząd Województwa Małopolskiego, który nie przyznał dofinansowania dla tej WAŻNEJ dla Oświęcimia inwestycji. Warto jedynie wspomnieć, że wśród zgłoszonych przez władze Oświęcimia 9 projektów 7 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 31,6 mln zł (więcej). W związku z tym jako radny i doktor nauk społecznych zapytałem wczoraj pana prezydenta jakiej metodologii badań użył aby potwierdzić tezę, że „pomysł urządzenia w tym miejscu parku z prawdziwego zdarzenia zyskał aprobatę oświęcimian”. Od momentu przeczytania tego tekstu w Głosie Ziemi Oświęcimskiej nie mogę się otrząsnąć. Tak szybko, sprawnie i po cichutku Dobry Gospodarz przeprowadził badania wśród mieszkańców Oświęcimia? Nie wiem, czekam na odpowiedź…

Poniżej treść mojej interpelacji:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie Parku Pokoju w Oświęcimiu. W ostatnim czasie w lokalnych mediach bardzo często pojawiają się informacje o braku dofinansowania budowy Parku Pokoju. W majowym wydaniu Głosu Ziemi Oświęcimskiej w artykule pod tytułem „Zarząd Województwa Małopolskiego nie dofinansuje parku Pokoju” stwierdza Pan kategorycznie, że „pomysł urządzenia w tym miejscu parku z prawdziwego zdarzenia zyskał aprobatę oświęcimian”.
W związku z powyższym proszę Pana o odpowiedź na następujące pytania:
– W jakiej formie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami na temat budowy Parku Pokoju w Oświęcimiu?
– Ilu mieszkańców wyraziło aprobatę dla tej inwestycji?
– W jakie formie zostały przeprowadzone konsultacje z turystami odwiedzającymi nasze miasto na temat budowy Parku Pokoju w Oświęcimiu?
– Ilu turystów wyraziło aprobatę dla tej inwestycji?
– Czy liczba osób podpisanych na liście obecności podczas spotkania w dniu 19 stycznia 2015 roku na temat projektu „Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań” to wystarczająca reprezentacja mieszkańców Oświęcimia do podejmowania kluczowych decyzji?”

Autor: Jakub Przewoźnik