Dyskusja o rozwoju obszarów miejskich na Światowym Forum Miejskim

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości wielu uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe. W tym roku miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu odbywającym się w niedalekich Katowicach.

Benjamin Barber (amerykański filozof polityczny i politolog) powiedział, że „nie dzieli świata na słabych i silnych, sukcesy i porażki, tych, którym się udaje, i tych, którym się nie udaje. Ale dzieli świat na uczących się i nieuczących się”. Mając w głowie ten cytat uczestniczyłem w Światowym Forum Miejskim.

Zawodowo i naukowo jestem zainteresowanym samorządem terytorialnym, dlatego WUF był dla mnie ważną lekcją – jak uczynić nasze miasta, gminy lepszymi dla ich mieszkańców oraz jak rozwijać nasze małe ojczyzny zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju: koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda, czysta energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działanie na rzecz klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój i sprawiedliwość, partnerstwa na rzecz rozwoju. Odbywające się pod koniec czerwca Światowe Forum Miejskie było na pewno doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwiązań, które czynią życie w naszych miastach lepszym.

Interesują mnie problemy współczesnych gmin i ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i środowiskowej. To właśnie Katowice przeszły jedną z największych transformacji w skali Europy. Na własne oczy mogłem zaobserwować przemianę Katowic od 2005 roku, kiedy w tym mieście rozpocząłem studia. Mam nieodparte wrażenie, że to sami mieszkańcy Katowic są największą siłą napędową tego miasta, a władze samorządowe tylko w tym pomagają – z pewnością nie przeszkadzają. Oczywiście transformacja Katowic nie jest jeszcze zakończona – trwa nadal budowa miasta zrównoważonego. Dlatego odbywające się właśnie w tym mieście Światowe Forum Miejskie było okazją do wielu dyskusji na temat wyzwań współczesnych miast, zarówno tych dużych (jak Kraków czy Katowice) oraz tych mniejszych (jak Oświęcim czy Pleszew).

Osobiście zobaczyłem wiele stref miejskich przygotowanych na 11 sesję Światowego Forum Miejskiego, takich jak: Metrolab, Miasteczko młodych, Strefa relaksu, Strefa nauki, Strefa innowacji, Strefa centrum, czy Strefa kultury i sztuki. Zorganizowanie tak dużego, międzynarodowego wydarzenia to nie tylko nauka, wymiana opinii i poglądów, ale z pewnością ogromna promocja miasta i regionu. Podsumowując, Światowe Forum Miejskie było z pewnością znakomitym miejscem oraz okazją do nawiązywania nowych kontaktów, a także do zaprezentowania i omówienia najlepszych inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i miast. Ponad 10 tysięcy uczestników, z prawie 180 państw robi ogromne wrażenie. Gratulacje dla prezydenta Katowic oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej!

Autor: Jakub Przewoźnik