“Głównym źródłem dochodu Spółki jest rekompensata wypłacana przez Miasto Oświęcim i Gminy (…)”

Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację dotyczącą funkcjonowania biletomatów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Poniżej zamieszczam jej całą treść:

Tak na szybko kilka nasuwających się pytań. Jaki sens miało montowanie biletomatów? Czy ktoś z mieszkańców widział (przynajmniej w internecie) kampanię promującą funkcjonujące biletomaty? Skoro “głównym źródłem dochodu Spółki jest rekompensata wypłacana przez Miasto Oświęcim i Gminy (…)” czy w ogóle warto pobierać opłaty za bilety? Czy do zadań kierowców powinno należeć sprzedawanie biletów?

Autor: Jakub Przewoźnik