Ponowny montaż tablic pamiątkowych

Podczas ostatniej, sierpniowej sesji Rady Miasta na ręce Prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta złożyłem interpelację dotyczącą ponownego montażu tablic, które znajdowały się na budynku byłego ratusza – Łukasza Górnickiego, Ofiar Terroru Stalinowskiego oraz Legionistów Polskich.

Autorom i inicjatorom montażu przed laty wyżej wymienionych tablic przyświecał cel upamiętnienia wybitnych postaci oraz istotnych wydarzeń dla społeczności lokalnej.
To właśnie inicjatorzy montażu tych tablic wybrali to miejsce na ich ekspozycję. Jako, że jest to centralne miejsce w naszym mieście – nie należy zmieniać lokalizacji tablic. Tablice powinny jedynie zostać odrestaurowane i zamontowane na elewacji frontowej budynku byłego ratusza.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa dwóch wybitnych Polaków: bł. Jerzego Popiełuszki, który powiedział, że „nie można tworzyć dziejów bez dziejów”, a także Józefa Piłsudskiego stwierdzającego, że „kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

 

Autor: Administrator