Automat jest nieczynny. Machine out of order.

Wczoraj złożyłem interpelację skierowaną do Prezydenta Oświęcimia w sprawie biletomatów zainstalowanych w autobusach MZK. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie biletomatów zainstalowanych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Kilka miesięcy temu w autobusach zostały zainstalowane tzw. biletomaty. W związku z różnymi, często sprzecznymi informacjami, które są kierowane do mnie przez mieszkańców miasta proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
1) Ile wyniósł się zysk ze sprzedanych biletów w autobusach w podziale na utarg kierowcy i biletomatu w miesiącach październik-grudzień 2019 roku? Proszę o zestawienie w układzie: miesiąc, numer autobusu, utarg kierowcy, utarg biletomatu.
2) Jak firma MZK zachęca do korzystania z biletomatów? Jakie są prowadzone działania promocyjne?
3) Czy w autobusach wyposażonych w biletomat kierowca sprzedaje bilety?
Czy sprzedaje tylko bilety osobom starszym lub niepełnosprawnym?
4) Czy istnieje system motywacyjny dla kierowców aby oferowali pasażerom korzystanie z biletomatów?
5) Czy MZK podejmuje działania zmierzające do naprawy funkcjonowania opcji płatności kartą płatniczą w biletomatach? Kiedy będzie można korzystać z transakcji kartą płatniczą?
6) Czy MZK zachęca właścicieli kiosków przy przystankach do sprzedaży biletów, gdyż z uzyskanych od mieszkańców informacji wynika ze bilety nie są dostępne w większości kiosków na terenie Miasta? Jeśli zachęca, to w jaki sposób? Dlaczego na przystankach nie ma zamieszczonej informacji, że bilety można kupić w kiosku przy przystanku? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik