Wywołani do tablicy przez Pana Prezydenta uważamy, że…

Od lewej: Jakub Przewoźnik, Paweł Plinta, Waldemar Łoziński

W tym odcinku „Porozmawiajmy.O” w krótkich i gorzkich słowach komentujemy ostatnie publiczne wypowiedzi prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, który to dość nieoczekiwanie i w nieszablonowy sposób zabrał głos na temat „Kuriera Oświęcimskiego”. Działalności „Kuriera Oświęcimskiego” poświęcone było urzędowe wydanie „Wieści z ratusza” z 19 maja. W lokalnej prasie pojawił się również list, w którym prezydent miasta stara się najwyraźniej zdyskredytować padające pod jego adresem słowa krytyki.

Jako współtwórcy „Porozmawiajmy.O”, a jednocześnie autorzy wielu tekstów i opinii publikowanych na łamach „Kuriera Oświęcimskiego”, poczuliśmy się wywołani przez włodarza Oświęcimia do tablicy. Ripostujemy, że gazeta ukazuje się, co miesiąc, już od ponad roku. W tym czasie prezydent Janusz Chwierut, ani też jego urzędniczy aparat, nie wskazali oficjalnie na jakiekolwiek błędy czy nieścisłości w opublikowanych materiałach. Przypominamy, że prezydent Janusz Chwierut, a także przedstawiciele urzędu i rady miasta, w każdej chwili mogli i mogą zasiąść do otwartej, publicznej rozmowy na temat oświęcimskiej samorządności. Póki co jednak pan prezydent z tego uczciwego, obywatelskiego zaproszenia do dyskusji nie skorzystał… Dlatego tym bardziej dziwią nas i smucą te obecne prezydenckie wycieczki pod adresem „Kuriera Oświęcimskiego” oraz osób, które mają odwagę powiedzieć co myślą, opierając się na zdrowym rozsądku i europejskim kanonie wolności słowa.

Róbmy swoje. Być może ta emocjonalna dyskusja będzie dla kogoś dodatkowym bodźcem. Jak zawsze zapraszamy samorządowców, społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji do otwartej rozmowy przed kamerą, a także zgłaszania propozycji tematów i współtworzenia kolejnych odcinków.

Nasz adres e-mail: porozmawiajmy.o.oswiecim@gmail.com
Nasz numer telefonu: 500 146 701

Autor: Jakub Przewoźnik