Czas naprawić drogi w Starym Mieście

Zimy groźnej i mroźnej nie było. Mijają kolejne wiosenne miesiące, a stan dróg się pogarsza. Na ulicach naszego miasta nie widać ekip naprawiających drogi. W związku z tym dziś skierowałem do Pana prezydenta oficjalny wniosek w sprawie naprawy ulic w Starym Mieście w Oświęcimiu. Poniżej jego treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie naprawy dróg. W imieniu mieszkańców Starego Miasta zwracam się z wnioskiem o pilną naprawę nawierzchni następujących dróg:

  1. ul. Krasickiego i ul. Spokojnej – od wiaduktu kolejowego w stronę jezior Kruki, do ul. Szpitalnej.
  2. Drogi wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy ul. Krasickiego, a ul. Wysokie Brzegi.
  3. ul. Wysokie Brzegi – od Hospicjum do ul. Szpitalnej.

Po wybudowaniu Drogi Współpracy Regionalnej – Północnej Obwodnicy Oświęcimia oraz po wyremontowaniu odcinka ul. Wysokie Brzegi (od ul. Szpitalnej do DWR) pojawił się wzmożony ruch samochodowy na wyżej wymienionych, uszkodzonych drogach. Kierowcy bardzo często wykorzystują te drogi jako objazd do centrum miasta. Z poważaniem”.

Cały wniosek do pobrania – tutaj.

Autor: Jakub Przewoźnik