Oświęcim i czarna zima?

Dziś skierowałem do Pana Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta interpelację w sprawie książki “Oświęcim. Czarna zima”. Cała treść poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie książki „Oświęcim. Czarna Zima”.
W miesiącu maju miała miejsce premiera książki pod tytułem „Oświęcim. Czarna Zima” autorstwa Marcina Kąckiego. Jak stwierdza sam wydawca jest to „pierwszy współczesny reportaż o Oświęcimiu” oraz „próba zbadania, czy raz puszczone w ruch mechanizmy zła zatrzymują się powoli” . Wiele osób, zarówno będących bohaterami opowieści oraz czytelników tego reportażu, jest oburzonych sposobem zaprezentowania współczesnego Oświęcimia.
Jako samorząd miasta (ale i gminy i powiatu) wydajemy wiele funduszy na promocję jednostek samorządu terytorialnego, chcąc zbudować pozytywny wizerunek Ziemi Oświęcimskiej. Jednocześnie rozwijamy współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi. Wszystko to ma na celu pokazanie Oświęcimia, jako „normalnego” miasta w którym żyją i pracują ludzie. Równolegle ukazuje się książka „Oświęcim. Czarna Zima”…
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy Urząd Miasta w Oświęcimiu brał udział w procesie powstawania książki? Jeśli tak, to w jaki sposób?
• Czy Urząd Miasta dofinansował w jakiejkolwiek formie cytowaną publikację? Np. poprzez pokrycie kosztów dojazdów, noclegów czy honorariów dla autora?
• Czy autor książki zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o spotkanie i udzielnie wywiadu? Jeśli tak, to kiedy miało miejsce takie spotkanie?
• Czy po premierze książki Urząd Miasta zakupił, bądź planuje zakupić książki, w celach promocyjnych? Jeśli tak, to ile egzemplarzy i za jaką kwotę? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik