Co z tym skrzyżowaniem?

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego, Górnickiego oraz Placu Kościuszki.
Wspominane skrzyżowanie znajduje się w samym centrum Oświęcimia, w Starym Mieście. Wiem, że skrzyżowanie zlokalizowane jest w pasie drogi powiatowej, ale przecinają go drogi miejskie, a co najważniejsze położone jest ono w centralnym miejscu naszego miasta. Dodatkowo w pobliżu znajduje się także skrzyżowanie ulic Arciszewskiego i Górnickiego. Dlatego też, jako radny miasta przygotowałem tę interpelację. Uważam, że temat powinien być ważny zarówno dla Urzędu Miasta, jak i Starostwa Powiatowego.
Wielu mieszkańców (pieszych oraz kierowców) skarży się na rozwiązania zastosowane na wspomnianym skrzyżowaniu. Nie wspominając już o zdezorientowanych kierowcach spoza miasta, czy powiatu…
Kilka przykładów. Wjazd na skrzyżowanie od ul. Górnickiego – dozwolona jazda na wprost i skręt w lewo, ogromna ilość samochodów, w tym nauk jazdy, a zielone światło dla samochodów trwa zaledwie około 15 sekund. 15 sekund, „elka” skręcająca w lewo, samochód próbujący wyjechać z ul. Arciszewskiego oraz samochód jadący na wprost w stronę Placu Kościuszki. To chyba najbardziej znany obrazek nam wszystkim. Przejście dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego – zielone światło trwa chwilę (ok. 10 sekund) po długim czasie wyczekiwania (ponad minutę). Osoby starsze oraz niepełnosprawne nie mają najmniejszych szans bezpiecznie przejść przez ruchliwą ulicę na tzw. zielonym świetle. I na koniec. Gdy zakorkowana jest ul. Dąbrowskiego w stronę mostu Piastowskiego przez skrzyżowanie nie ma możliwości jazdy w żadnym kierunku. Wtedy można zaobserwować najbardziej drastyczne manewry samochodów na środku skrzyżowania łącznie z użyciem klaksonu. To tylko nieliczne przykłady. A opisywany problem trwa już wiele lat.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy kiedykolwiek w tym miejscu zostały przeprowadzone badania empiryczne parametrów ruchu obejmujące różne grupy uczestników ruchu wraz z analizami umożliwiającymi ich wykorzystanie w późniejszych pracach planistycznych i projektowych?
• Czy Miasto Oświęcim lub Powiat Oświęcimski posiadają jakiekolwiek aktualne analizy uwarunkowań i możliwości kompleksowego rozwiązania problemu organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu? Jeśli nie, to czy możliwe jest zlecenie wykonania ekspertyz naukowych dotyczących tego skrzyżowania?
• Czy Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu wnosiła kiedykolwiek jakieś uwagi lub sugestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu?
• Czy Pan Prezydent widzi jakąś koncepcję usprawnienia organizacji ruchu w tym miejscu?

Zobaczymy. Czekam na odpowiedź.

Autor: Jakub Przewoźnik