Co z ptakami w Oświęcimiu?

Skierowałem do Pana Prezydenta Janusza Chwieruta poniższy wniosek. Tym razem dotyczy on przyrody i ekologii.

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie przeprowadzania akcji rozdawania ekologicznych budek lęgowych i karmników dla ptaków.
Jak powszechnie wiadomo liczebność ptaków w miastach systematycznie spada. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są remonty budynków przeprowadzane często w sezonie lęgowym, a także spadająca liczba dużych drzew oraz terenów porośniętych nieuporządkowaną roślinnością.
Po pierwsze – wszystkie gatunki ptaków zasiedlające nasze miasto są objęte ochroną gatunkową. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas jest ochrona ptaków i niedopuszczanie do niszczenia ich siedlisk i miejsc gniazdowania. Po drugie, co bardzo ważne, ptaki są naszymi sojusznikami w walce z dokuczliwymi owadami i gryzoniami (np. jeden jerzyk zjada 500 komarów dziennie).
Ekologiczne budki lęgowe mogłyby powstawać np. z odbieranych od oświęcimian odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, łóżek, kanap, biurek czy szaf). Z odzyskanego w ten sposób drewna, które nadaje się do ponownego użycia, można przygotować budki lęgowe i karmniki dla ptaków, po czym bezpłatnie rozdawać mieszkańcom Oświęcimia.
W ostatnich latach często mówi Pan o ekologii i problemach z odpadami, dlatego też już dziś liczę na przychylność z Pana strony i wdrożenie składanego przeze mnie wniosku. Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik