Licznik zadłużenia?

Złożyłem w ostatnim czasie kolejny wniosek do Pana Prezydenta Oświęcimia. Cała jego treść poniżej:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie dodania licznika zadłużenia miasta na stronie głównej www.oswiecim.pl.
Dyskusja na temat zadłużenia Miasta Oświęcim przetaczała się przez nasze miasto już wielokrotnie. Nadal uważam, że każdy mieszkaniec Oświęcimia powinien zdawać sobie sprawę z wysokości aktualnego zadłużenia jego gminy. W ten sposób mieszkańcy mogliby na bieżąco kontrolować i poddawać pod dyskusję aktualne i planowane wydatki Urzędu Miasta w Oświęcimiu.
Poniżej prezentuję zrzut ekranu z oficjalnej strony Miasta Jaworzna:

Taka transparentność władz samorządowych z pewnością stanowi fundament demokracji, również też lokalnej, dlatego liczę na przychylność z Pana strony. Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik