Chodniki antysmogowe w Oświęcimiu?

Na ręce Pana prezydenta Janusza Chwieruta złożyłem dziś wniosek o rozważenie możliwości budowy antysmogowych chodników w Oświęcimiu. Poniżej cała treść mojego wniosku:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek o rozważenie możliwości budowy antysmogowych chodników w Oświęcimiu. Miasto Oświęcim walczy ze smogiem. Oprócz dofinansowania na nowe piece i inne ekologiczne źródła ciepła, powinno postawić także na nowoczesne rozwiązania, tj. chodniki pochłaniające szkodliwe związki chemiczne (np. dwutlenek azotu).
Beton, z którego wykonane są antysmogowe płyty chodnikowe, ma właściwości fotokatalityczne. Pod wpływem działania promieni słonecznych są w stanie zredukować stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Rozkładane substancje stają się nieszkodliwe i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby. Atutem samego betonu antysmogowego są właściwości samooczyszczenia się. Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik